10. října 2006 16:50:03
img00003.jpg
Petr VÁŠA - hlasový predátor
Fyzické básnictví: Od počátku devadesátých let vystupuje sólově, experimentuje s rytmem a verbálním i neverbálním jazykem, svůj styl pojmenovává fyzické básnictví. Rytmizovaný, dynamický přednes vlastní tvorby.
(c) 2006 Vladimír MAREK